ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “ศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสังคม (Promising librarians for the betterment of libraries and the society)”

ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา (ช.บ.อ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560
เรื่อง “ศักยภาพบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนาห้องสมุดและสังคม (Promising librarians for the betterment of libraries and the society)”
ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดโครงการกรณาดูที่ http://library.md.chula.ac.th/guide/alg60.pdf
ค่าลงทะเบียน
สมาชิกสมาคมห้องสมุดฯ 1,000 บาท
ผู้สนใจทั่วไป 1,200 บาท
นักศึกษา และ ผู้เกษียณอายุงาน 800 บาท (กรุณาแนบบัตรประจำตัวฯ)
โดยจะปิดรับและโอนเงินภายในวันที่ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2AiW9oG ละส่งหลักฐานการโอนเงินทางอีเมล preeyaporn.r@chula.ac.th หรือโทรสาร 02-254-8757


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App