สำนักงานวิทยทรัพยากร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ P7 วุฒิปริญญาโท ( 1 อัตรา ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7 วุฒิปริญญาโท ( 2 อัตรา ) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิปริญญาโท (1 อัตรา )

สำนักงานวิทยทรัพยากร  เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้

1.     ตำแหน่งบรรณารักษ์  P7  วุฒิปริญญาโท     สังกัดศูนย์เอกสารประเทศไทย    จำนวน 1  อัตรา

Download ประกาศ

2.     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ(เอกสารสนเทศ)  P7 วุฒิปริญญาโท    

 สังกัดศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล  จุฬาฯ จำนวน  1   อัตรา

Download ประกาศ

   สังกัดศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย   จำนวน 1 อัตรา

Download ประกาศ

3.     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษาP7  วุฒิปริญญาโท(ขยายเวลาการรับสมัคร)

สังกัดศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี   จำนวน  1  อัตรา

Download ประกาศ

                 ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2

                 และสอบถามรายละเอียดได้ที่  หน่วยการเจ้าหน้าที่   โทร.  02  218 -2905   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่   6 ธันวาคม  2560     ในวันและเวลาทำการ    (08.00-17.00 .)


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App