สำนักงานวิทยทรัพยากรเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) วุฒิปริญญาโท (1 อัตรา) และ วุฒิปริญญาตรี (1 อัตรา)

สำนักงานวิทยทรัพยากร  เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้


1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) วุฒิปริญญาโท  สังกัดศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  จำนวน  1   อัตรา  

     Download ประกาศ

2.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) วุฒิปริญญาตรี  สังกัดศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  จำนวน  1   อัตรา  

     Download ประกาศ


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2560 


ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2


และสอบถามรายละเอียดได้ที่  หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-218-2905Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App