สำนักงานวิทยทรัพยากร และสาขาจามจุรี 10 ปิดบริการเนื่องในวันหยุดราชการ ดังนี้ วันที่ 13, 23 ,26 ตุลาคม 2560

สำนักงานวิทยทรัพยากร และสาขาจามจุรี 10 ปิดบริการเนื่องในวันหยุดราชการดังนี้
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

The Office of Academic Resources and the branch at Chamchuri 10 Building will be closed due to the following public holidays:
13 October 2017 King Bhumibol Adulyadej Memorial Day
23 October 2017 Chulalongkorn Memorial Day
26 October 2017 Royal Cremation Ceremony of the Late King Bhumibol AdulyadejLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App