สำนักงานวิทยทรัพยากรเปิดรับสมัคร บรรณารักษ์ วุฒิปริญญาโท (3 อัตรา) และเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ วุฒิปริญญาโท (3 อัตรา)

สำนักงานวิทยทรัพยากร  เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้


1.  ตำแหน่งบรรณารักษ์  P7  วุฒิปริญญาโท   จำนวน  3  อัตรา  

     Download ประกาศ


2.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ  วุฒิปริญญาโท  

     -  สังกัดศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี   จำนวน  1   อัตรา  

        Download ประกาศ


     -  สังกัดศูนย์เครือข่ายห้องสมุดดิจิทัล  จุฬาฯ  จำนวน  1   อัตรา  

        Download ประกาศ


     -  สังกัดศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย  จุฬาฯ  จำนวน  1   อัตรา

        Download ประกาศ


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 สิงหาคม 2560 

 

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทาง http://www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline 

และสอบถามรายละเอียดได้ที่  หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-218-2905 

 Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App