สำนักงานวิทยทรัพยากร และสาขาจามจุรี 10 ปิดบริการ วันที่ 12-14 สิงหาคม 2560

สำนักงานวิทยทรัพยากร และสาขาจามจุรี 10 ปิดบริการ วันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

The Office of Academic Resources and the branch at Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10 Building) will be closed from 12-14 August 2017 for the Queen Sirikit's Birthday and the Substitution for the Queen Sirikit's Birthday.Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App