ประกาศเชิญชวนทั่วไป เรื่อง จัดซื้อชุด Learning Space จำนวน 1 ชุด

 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 4-19 กรกฎาคม 2560

คลิกอ่านประกาศ

คลิกอ่านราคากลางและข้อกำหนดLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App