สำนักงานวิทยทรัพยากร ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ตำแหน่งบรรณารักษ์ P7 วุฒิปริญญาโท (2 อัตรา) และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิปริญญาโท (1 อัตรา)

สำนักงานวิทยทรัพยากร  ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้

1.      ตำแหน่งบรรณารักษ์  P7   วุฒิปริญญาโท     สังกัดฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ    จำนวน  2  อัตรา

Downloads

2.      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา  P7   วุฒิปริญญาโท

Downloads


 ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2

 และสอบถามรายละเอียดได้ที่  หน่วยการเจ้าหน้าที่  โทร.  02  218 - 2905  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาทำการ    ( 08.00-17.00 .)

 Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media